Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστότοπου

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 24 Μαρτίου 2021

Ο παρών ο ιστότοπος διαχειρίζεται από την ανώνυμη εταιρία «BAUSCH HEALTH ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 53 στα Βριλήσσια Αττικής (η «Bausch» ή «εμείς»), ως υπεύθυνο επεξεργασίας.  Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας (η “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε και γνωστοποιούμε πληροφορίες σχετικές με εσάς («Προσωπικές Πληροφορίες») που ενδεχομένως αποκτούμε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων που ισχύουν στην Ελλάδα, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλες τις οντότητες της Bausch & Lomb στην Ελλάδα.

Συλλογή και Xρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να μας αναφέρετε ποιος είστε. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητούν να μας παρέχετε οικειοθελώς Προσωπικές Πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου. Ενδέχεται να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες για να σας παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες και υποστήριξη πελατών, για να σας τιμολογούμε για προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε, να προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να επικοινωνούμε μαζί σας για άλλους σκοπούς που είναι προφανείς από τις περιστάσεις ή για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν συλλέγουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας.

Σε ορισμένες από τις ανωτέρω περιπτώσεις ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών.  Αυτό θα συμβαίνει, για παράδειγμα, για τη χρήση ορισμένων cookies, για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας [ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου] για διαφημιστικούς σκοπούς, ή όταν εγγράφεστε σε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ., τακτικό ενημερωτικό δελτίο).  Θα έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση.  Μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω. 

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούνται επίσης από εμάς για εσωτερικούς σκοπούς, όπως η βελτίωση των προϊόντων και των προωθητικών ενεργειών μας, η διαχείριση λογαριασμών πελατών, η εκμάθηση των αναγκών των πελατών μας και η επικοινωνία με τους πελάτες για ερευνητικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής και να προστατεύουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας, να εφαρμόζουμε τους όρους χρήσης και τις νομικές ειδοποιήσεις μας και για τη δημιουργία, την άσκηση και την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις  Προσωπικές Πληροφορίες για να εκπληρώνουμε τις φορολογικές, λογιστικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις, για παράδειγμα, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών.  Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τις  Προσωπικές Πληροφορίες όταν απαιτείται από το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή άλλη δεσμευτική απόφαση.

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε ανήλικους.  Ωστόσο, εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν θα πρέπει να μας παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες χωρίς να λάβετε πρώτα τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότηση γονέα ή κηδεμόνα.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή θα κοινοποιήσουμε τις  Προσωπικές Πληροφορίες για σκοπούς άσχετους από εκείνους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς να σας ειδοποιήσουμε πρώτα και, όπου απαιτείται, να σας προσφέρουμε την επιλογή ως προς το αν μπορούμε ή όχι να χρησιμοποιήσουμε τις  Προσωπικές Πληροφορίες σας με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο.

Κοινοποίηση Πληροφοριών

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω με:

  • άλλες οντότητες του ομίλου εταιριών Bausch (βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών),
  • παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου και της εταιρίας μας, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας ιστοσελίδων, της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνολογία, της επεξεργασίας και εξουσιοδότησης πληρωμών, της αποστολής και διανομής προϊόντων που παραγγέλθηκαν, της επιστροφής προϊόντων και της διανομής προωθητικού υλικού – βάσει συμφωνιών περί προστασίας Δεδομένων,
  • δημόσιες αρχές, κυβερνητικές κανονιστικές αρχές ή άλλους υπαλλήλους επιβολής του νόμου και δικαστήρια, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή όταν επιβάλλεται από δεσμευτική απόφαση, και
  • άλλα τρίτα πρόσωπα σε σχέση με εταιρική αναδιάρθρωση, πώληση ή εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευση ή εκποίηση της Bausch ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες μας.

Όταν μοιραζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με οντότητες εγκατεστημένες σε χώρες εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που δεν προβλέπουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, θα θεσπίσουμε συμβατικές εγγυήσεις (π.χ. πρότυπες ρήτρες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.  Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας κατωτέρω για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Ασφάλεια Δεδομένων

Διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση. Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφάλειας πληροφοριών δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Ως αποτέλεσμα, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών έναντι απρόβλεπτης απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Τα Δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη περιορισμών δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό και διακοπή της επεξεργασίας, και φορητότητα των Προσωπικών σας Πληροφοριών και να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων.  Τα αιτήματα αυτά μπορούν να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω.

Ακεραιότητα Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε είναι σχετικές για τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες είναι αξιόπιστες για την προβλεπόμενη χρήση τους και είναι ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να βασιζόμαστε σε μεμονωμένους χρήστες για την παροχή και τη διατήρηση ακριβών Προσωπικών Πληροφοριών. Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες σας είναι επικαιροποιημένες και ακριβείς όταν τις παρέχετε σε εμάς και όπου οι υπηρεσίες μας σας προσφέρουν τα εργαλεία για τη διατήρηση των πληροφοριών σας.

Διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών

Θα διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είμαστε υποχρεωμένοι να το πράττουμε από την ισχύουσα νομοθεσία, ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό/σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.  Θα διαγράψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες και, σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση της μέγιστης διάρκειας αποθήκευσης που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Εάν προβούμε σε τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε έναν αναθεωρημένο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου με την ένδειξη «Αναθεωρημένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων» ή μια παρεμφερή ειδοποίηση σχετικά με τις τροποποιήσεις. Οφείλετε να ελέγχετε τον παρόντα ιστότοπο περιοδικά για να δείτε αν έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατες αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.  Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε εάν η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων έχει αλλάξει πρόσφατα, ελέγχοντας την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος που είναι αναρτημένη στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστοτόπους στο Διαδίκτυο

Οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αφορούν αποκλειστικά αυτόν τον ιστότοπο και άλλες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Άλλοι ιστότοποι που φιλοξενούνται από τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πρακτικές.  Εάν συνδέεστε ή επισκέπτεστε με άλλο τρόπο άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα, παρακαλείσθε να ελέγχετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύονται σε εκείνους τους ιστοτόπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε εκείνους τους ιστοτόπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούνται από τρίτα πρόσωπα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή τις πρακτικές μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο DPO@bausch.com.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή καταγγελίες σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση: DPO@bausch.com.

Εάν πιστεύετε ότι η καταγγελία σας δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη χώρα σας.